HAVALANDIRMACI KOCAELİ

Kocaeli Havalandırma

Endüstriyel havalandırma sistemleri, işyeri ortamındaki kirlenmiş havayı değiştirmek için ısıtılmadan veya ısıtılarak,   doğal akım, etkin basınç ya da mekanik bir etki (vantilatör) yardımıyla,  ilgili  ortamdan  hava  emilerek  dışarıya  atılması  veya  bu  ortama  taze  hava verilmesi amacıyla kurulan mekanik sistemlerdir.
Kocaelide işyeri havalandırması, havadaki kirletici maddelere maruziyeti kontrol için yapılır. Genel olarak, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla duman, toz ve buhar gibi kirleri ortamdan uzaklaştırmak için kullanılır. Havalandırma, doğal yollarla yapılabildiği gibi(pencere açılması gibi) mekanik yöntemlerle (fanlar, körükler) de yapılabilir.
Endüstriyel sistemler belirli bir hızda ve belirli miktarda havanın taşınarak, istenmeyen kirleticilerin   (veya   "egzoz")   ortadan   kaldırılması   için   tasarlanır.   Tüm   endüstriyel havalandırma sistemlerinde temelde aynı ilkeler takip edilir; bununla birlikte her bir işyeri için, işin türüne ve işyerindeki kirletici oranına göre, ayrı sistem tasarımı yapılmalıdır.
Kocaeli Havalandırma Sistemleri ile
1- Devamlı taze hava sağlanması, ortam havasının sürekli yenilenmesi 2- Sıcaklık ve nemin konfor seviyesinde tutulması
3- Yangın ve patlama tehlikelerinin azaltılması
4- Kirleticilerin ortadan kaldırılması ya da seyreltilmesi
5-  Ortamlarda istenmeyen hava akımlarının oluşmasını engellemek üzere (Örneğin, pis kokuların  yayılması),  birçok  durumda  ortamlara  veya  dış  havaya  karşı  ortamın negatif basınç (vakumlu havalandırma) veya pozitif basınç (basınçlı havalandırma) altında tutulmasının sağlanması
hedeflenir.
Kocaeli Havalandırma; kapalı çalışma ortamlarına yayılan kirleticilerin ortadan kaldırılması veya kontrolü için yapılan bir çeşit "mühendislik kontrolü" olarak kabul edilir. Çalışanların hava kirleticilere maruziyetinin kontrolü için kullanılan yollardan biridir.
Kirleticilerin kontrolü için ayrıca, tehlikeli kimyasalın kullanımının durdurulması, daha az toksik kimyasallarla değiştirilmesi ve proseste değişiklik yapılması yollarına başvurulabilir.Endüstriyel havalandırma sistemleri, kirli havayı atmak için gerekli kısım, sistemde havayı taşımak için gerekli fanlar, hava filtrasyon cihazları ve havanın hareketini sağlamak için kullanılan fanlardan oluşur.
Kocaeli Havalandırma Sistemlerinin Çeşitleri
Sanayide iki tip mekanik havalandırma sistemi vardır:
Genel (veya seyreltme) havalandırma sistemi, temiz hava ile kirli havanın karışma oranını
azaltır.
Lokal Egzoz Havalandırma Sistemi, kirleticiyi kaynağında veya çok yakınında yakalar ve şarı atar.
Kocaelide havalandırma hizmetimizden yararlanmak için bizi arayın.

Havalandırma Ürünleri

Salyangoz Fan

Salyangoz Fan

Sayangöz dıştan motorlu ısıya dayanıklı yüksek mukaviyetli havalandırma fanları.

Boyalı Spiro Hava Kanalı

Boyalı Spiro Hava Kanalı

Yuvarlak boyalı havalandırma kanaları istenilen renlerde imal edilmektedir.

Boyasız Spiro Hava Kanalı

Boyasız Spiro Hava Kanalı

Boyasız yuvarlak havalandırma kanaları

Canlı Yardım